Заетостта и социалните придобивки в Скандинавия

Теоретично погледнато, ако социалните придобивки са големи, както и данъците, по-малко хора биха работили. Нийл Ъруин пита реторично в своя статия за Ню Йорк Таймс: „Защо да се притесняваш да си работлив, като в крайна сметка можеш да вземеш чек от правителството само за да седиш – и твоят избор да работиш означава, че много от твоите приходи ще свършат в ковчежетата на данъчните?”

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Авторът обаче отбелязва, че някои от най-високите нива на заетост в развитите страни са там, където данъците са високи и социалната система е по-щедра, като водещи са Норвегия, Швеция и Дания, следвани от Германия. В САЩ, където данъците са сравнително ниски, отбелязва той, но социалната сигурност е по-малка, имат значително по-ниски нива на заетост.

ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАЕТОСТТА

Причините за това необяснимо от теоретична гледна точка явление търси професорът от Лондонското училище по икономика Хенрик Якобсън Клевън. Той посочва, че публичните услуги, които улесняват работещите, може да играят важна роля. Такива са например помощи при грижата за деца и възрастни, щедра политика при болничните, евтин и достъпен транспорт.

Проф. Клевън допуска, че тези различия могат да се дължат и на други факти като например скандинавската култура, която окуражава хората да работят, особено жените.

Робърт Грийнщайн, президентът на американския Център по бюджет и приоритети на политиката, пък посочва и още една причина – заплатите на работещите на най-ниски позиции са по-високи в Скандинавските страни спрямо САЩ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *