За спорните промени в осигуровките

Че осигуровките ни не са осигурени и бъдещето им не е сигурно – това е ясно. Оказва се обаче, че те са дори по-зависими от изменчивия вятър на политиката, отколкото може да се предположи. Това показаха набързо гласуваните промени, които засягат допълнителното осигуряване.

РЕАКЦИИ

Мария Капон алармира пред БГНЕС за последствията от гласуваните промени в осигурителната система, които ще благоприятстват преместването на 5% на осигуровките от частните фондове към НОИ. Заради тавана на пенсиите, които се изплащат от НОИ, промените ще принудят високоплатените кадри да не плащат повече от необходимото на държавата и да не се осигуряват на реалния си доход.

От Българската стопанска камара пък подчертават, че изборът къде да се плащат осигуровките е „еднократен, практически неинформиран и безвъзвратен”. Тези реакции са следствие от подготвяната промяна, в която дадено осигурявано лице ще има 12 месеца от деня, в който започва работа на трудов договор, да избере дали ще внася осигуровките си само в НОИ или и в частен фонд. Ако не го направи, автоматично се осигурява само в държавната система. Ако пък осигурявано лице досега е имало вноски и към частен фонд, с декларация до НОИ може да прехвърли цялата си вноска към държавната система. В този случай лицето няма право да насочва отново част от осигуровките си към частен фонд. Досега 12.8% от осигурителния доход отиваше към НОИ и 5% – в частен фонд (ако има избран такъв).

Въпроси, които възникват:

  • Кое налага тези промени, които са гласувани набързо, с въздържанието на реформаторите и БСП, и които нямат подкрепата на редица засегнати от тях организации (за което сигнализира и Стопанската камара)?
  • Дали страхът, породен от фалита на една банка, може да накара хората да преместят парите си от частен фонд в държавната система?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *