Обединяването на неправителствените организации като разделение

За поредните подводни опасности в трудното демократично плаване на България алармира Българската стопанска камара. Този път във връзка с промените в закона за юридическите лица с нестопанска цел .

СКРИТИТЕ РИФОВЕ

В основата на изказаните от нея притеснения е създаването на Съвет за развитие на гражданското общество.

  • Членовете му ще са представители на неправителствени организации и ще се избират с подкрепата на други организации от сектора. „Законопроектът създава механизми за канализиране енергията на обществените организации и превръщането им в удобни структури на властта”, подчертават от камарата. “Формирането на политики от страна на държавата по отношение на неправителствените организации е в грубо противоречие с конституционния принцип на свободата на сдружаване, като един от основните принципи на съвременната демократична, правова държава и международните актове, по които България е страна.
  • Създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет с равен брой участници на държавата и неправителствените организации не е в съзвучие с Конституцията”, казват още.
  • Смущаващи са и функциите на Съвета, според представителите на стопанството. Такива са например даването на становища по всички властови актове, които имат връзка с гражданското общество, изготвянето на ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и техните резултати. „По този начин неправителствените организации се поставят под пряк контрол и подлежат на оценка на правителството”.
  • [pullquote]Разделяй и владей (римска сентенция)[/pullquote] Ще се създаде и Фонд за развитие на неправителствените организации. Фондът ще се финансира от държавния бюджет, дарения и от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Той ще има важната задача да разпределя финансовата субсидия за неправителствените организации.

Източник на информацията – БГНЕС

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *