Защо Левски води класацията за най-великите българи

Спомняте си онази класация за най-великите българи, която БНТ осъществи през 2006-2007г. В нея всеки можеше да дава предложение и да гласува. Защо Левски направи лъвски скок към първото място над толкова други достойни българи?

ЛЕВСКИ Е ДЕЛО

Левски е идея, притворена в дело. Той не остава близо до идеалистичните си въжделения, а води практична, тайна борба, като проправя път, цяла мрежа дори, към осъществяването им.Той не е историческата личност Васил Иванов Кунчев, нито пък герой от филма „Дякон Левски“. Именно тази идея-дело остава жива днес.

ЛЕВСКИ Е ВСЕОТДАЕН

[pullquote]Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.[/pullquote]При него делото е изчистено от егото и от страха, от всички тези земни чувства, които могат да засенчат харизмата на една личност, посветена на осъществяването на една идея. Тази отдаденост прави делото му мащабно.

ЛЕВСКИ ОБЕДИНЯВА

Освен това Левски притежава качествата на истински водач, който може да победи различията и обедини народа за една голяма кауза: „За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“ Той успява да накара и чорбаджиите да пренебрегнат своя късоглед интерес. В крайна сметка Левски изгражда една трудна промяна в мисленето отдолу-нагоре, от селата и градчетата.

ИДЕОЛОГИЯТА МУ Е ШИРОКООБХВАТНА

И не на последно място той отдава собствената си преходност за една непреходна, широкообхватна идея. Именно такива идеи изграждат идеологическия постамент, върху който се издига новата българска държава. Според Левски в бъдещата родина гражданите ще са равни пред закона, няма да се делят на верски принцип, ще бъдат водени от достойни хора по пътя на благоденствието, ще са силни, защото са задружни.

ВЕЛИК ЛИ Е ЛЕВСКИ?

Освен практичният подход; изчистеното от егоизма дело; притегателната сила на истинския водач, която води до обединения и промяната отдолу-нагоре; широкообхватната, градивна идеология, нужна на една страна; … дали има още нещо, което го прави велик? Може би именно съчетанието на всички тези черти в една личност. Най-велики за днешните българи са тези хора, които най-много липсват в съвременна България.

Levski2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *