Емоционалната интелигентност – път към успеха?

Емоционалната интелигентност често се оказва решаващ фактор в живота на успелите хора.

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Значимостта ѝ според Травис Брадбери, автора на книгата ” Emotional Intelligence 2.0 “, се дължи на факта, че именно тя определя как управляваме поведението си, как се държим в сложни социални ситуации, какви решения вземаме, за да постигнем добри резултати. Той анализира данни от проведени тестове за емоционална интелигентност, за да определи отличителните белези на хората с добри социални умения. Тези черти Брадбери разяснява в статията си за “Entrepreneur”. Ето някои от тях:

СПОСОБНОСТ ЗА АРТИКУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ

Хората с висока емоционална интелигентност могат да разпознаят появяващата се емоция в себе си и да я назоват с точното ѝ име. Те биха използвали не просто фразата „Чувствам се зле“, а биха конкретизирали: „Чувствм се унизен/раздразнен/разочарован“. Това им помага да са наясно със себе си и случващото се, и ги предпазва от вземане на ирационални решения.

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ

Хората с висока емоционална интелигентност са любознателни по отношение на всичко и всички. Това тяхно качество е следствие на емпатията, която изпитват.

ДОБРА ПРЕЦЕНКА ЗА ХОРАТА

Изключително важна черта на хората с висока емоционална интелигентност е способността им да преценяват бързо човека срещу себе си и да разбират мотивите му. Робърт Грийн в книгата си „Майсторството“ поставя това качество сред основните за постигане на висши умения. Социалната интелигентност при човека, устремил се към съвършенство в дадена сфера, според Грийн неутрализира съпротивителните сили на колегите, техните не винаги чисто помисли и мотиви за действие, и дори успява да ги въвлече в дейността по усъвършенстване на самия човек. Така бъдещият майстор успява да се предпази от социалните конфликти, които често изцеждат емоционално талантливите хора.

УСТОЙЧИВО СХВАЩАНЕ ЗА СЕБЕ СИ

Друго качество на емоционалната интелигентност според Брадбери е липсата на обидчивост. Този тип личности имат устойчиво схващане за себе си, те знаят какво могат и не могат. Поради тази причина емоционално интелигентните хора изглеждат самоуверени и могат да се шегуват със себе си. Те не се страхуват да казват „Не!“. Няма да ги чуете да отбягват отказа с фрази като „Не мисля, че мога!“ или „Не съм сигурен!“

КОНТРОЛ НАД ЕМОЦИИТЕ

Емоционалните умения на този тип хора включват също рационално справяне с трудни характери и намиране на допирни точки с тях. Емоционално интелигентните личности не позволяват на собствените емоции като разочарование или гняв да разрушава контакта с другите хора.

УМЕНИЕ ДА СИ ПОЧИВАТ И ДА БЪДАТ ЩАСТЛИВИ

Освен това според Брадбери тези хора не злоупотребяват с кофеин. Те знаят кога и как да си почиват. Не позволяват на другите хора да влияят върху чувството им на удоволствие и удовлетворение.

ЛИЧНО EQ

Сред всички споменати аспекти на емоционалната интелигентност със сигурност можем да припознаем силни и слаби свои черти. От нас зависи колко може да нарасне общото ни емоционално EQ (Emotional Intelligence).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *