Няколко съвета за бързо научаване на чужд език

Тези съвети и наблюдения на специалисти не отменят нуждата от услугите на добрите езикови школи в Пловдив, но ще Ви помогнат да овладеете по-бързо чуждия език.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

Според специалистите, човек може да усвои уменията за общуване и основите на чуждия език за няколко месеца. Бени Луис, инженер по професия, пътува често и му се налага да научава различни езици.Той е изградил навик да си съставя текст с информация за себе си на чуждия език, така че да да отговаря на прости въпроси на непознати.

БАЗИСЕН РЕЧНИК

Според експертите, в този ранен етап от помощ са разговорниците и онлайн ръководства. Те предоставят готов речник от думи и фрази и придават самоувереност на чужденеца при разговор с местните.

ОБЩУВАНЕ

Освен натрупването на базисна лексика, учащият трябва да посмее да си отвори устата. Майкъл Гайзлер, заместник-директор на на центровете за чужди езици към Мидълбъри Колидж, отбелязва: „Ако не желаеш да поемеш риск да се изложиш, напредъкът ще е бавен.“

ПОТАПЯНЕ В ЧУЖДИЯ ЕЗИК

Друг важен елемент за бързото научаване на чужд език е потапянето в него. Колкото човек повече чете, слуша радио или говори с носителите на този език, толкова по-бързо ще проговори. Това е и причината в Мидълбъри Колидж да изискват използването на изучавания чужд език във всички извънучилищни занимания като спорт и театър.

ГРАМАТИКА И СЛУШАНЕ

Луис препоръчва първо да се използва езикът, чак след това фокусът да премине върху граматиката. Слушането на подкастове също помагат.

ОНЛАЙН ВЪЗМОЖНОСТИ

Интернет също предоставя много възможности. Луис препоръчва italki.com, който свързва носители на чужд език и преподаватели със студенти, както и lang-8.com.

БЪРЗОТО НАУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК Е ВЪЗМОЖНО

Дипломатичния институт във Вашингтон доказва възможността на човек да научи бързо език. Там се провеждат курсове на над 70 езика с продължителност до 11 месеца. Целта на курса е възпитаниците му да стигнат до трето ниво. Този напредък е равностоен на способността да се прочете и разбире списание като Тайм и да се проведе задълбочен разговор. В института студентите са окуражавани да се срещат с носители на езика, като например извършват доброволческа дейност или се сближават с общности. „Практиката създава съвършенството“ казват оттам.

По материали на БиБиСи

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *