“Разобличители” в действие

Снощи бе представен спектакълът „Разобличители“ на Вилиям Дочоломански. Представлението е част от програмата на тазгодишното издание на One Dance Week. То изостри не само сетивата, но и социалната ангажираност на публиката. „Разобличители“ потвърди казаното от Елианна Лилова, директор на фестивала, в интервюто ѝ за „Тук и сега“: „А съвременният танц е необятен, защото той не слага рамки. Той си харесва различни неща и ги слага на сцената.“

„Разобличители“

Екипът на Farm in the Cave събира свидетелства за злоупотребите на международна хранителна корпорация[1.Името на компанията не се споменава в представлението], дадени от активисти, но и служители и лобисти на компанията. „Разобличители“ се изгражда въз основа на тези истински истории. Така в една сцена изпълнителите интерпретират реклама на адаптирано мляко, произвеждано от корпорацията, която убеждава майките, че заместването на истинската карма с нейния продукт ще направи децата им гении (според Световната здравна организация храненето на бебетата по този начин води до загубата на 8 400 живота само във Филипините). В друга се появява борбата на стачкуващи синдикалисти от компанията.

Централна роля в спектакъла „Разобличители“ заема историята с внедряването на шпионин в активистка организация от Швейцария, която събира данни за злоупотребите на корпорацията. Тази фигура е превъзходно изиграна от Минх Хиу Нгуен с богати движенчески средства и в разнообразни сцени, изобразяващи изпълнението на мисията ѝ. Сара Мейлан, каквото е фиктивното име на жената шпионин, създава манипулации и предизвиква срив в човешките взаимоотношения между активистите. Нарастващата параноя в членовете на организацията води до загуба на доверие помежду им и поставя край на тяхната дейност. Този елемент от истинската история е вписан по внушителен начин в спектакъла.

В разговора на Вилиям Дочоломански с публиката след представлението режисьорът сравни артистите с канарчетата в мините, които умират първи, когато има обгазяване. Според него такава е ролята на изкуството – да бие тревога за пожар. Дочоломански предупреди и буквално, и  със средствата на изкуството, че „домът вече е в пламъци“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *