Сам Вагхар и социалното предприемачество

Социалното предприемачество е сложно начинание. От една страна, то се нуждае от печалба, за да съществува, от друга, всяко решение, което се взема, се съобразява с влиянието, което то би оказало върху хората и живота им.

Това разбрахме от Сам Вагхар, социален предприемач от САЩ. На 6 ноември в Hackafe Пловдив той проведе среща с ученици, студенти, представители на неправителствени организации, хора с бизнес. Млад, жизнен, нисък на ръст, той мина през всеки, здрависа се и се представи.

Предварителната информация за срещата пораждаше очаквания, които се колебаеха между лекция на тема социално предприемачество и представяне на младежката организация MCN (Millennium Campus Network), на която Сам Вагхар е съосновател.

Американецът не се спря на нея, нито на дейността ѝ, не говори за различния модел, който използва – на обединение на малките студентски организации, а не на конкуриране с тях. Съвсем бегло засегна същността на социалното предприемачество.

През останалото време той разказваше за живота си преди момента на идването си в Пловдив. Докато представяше историята си, Сам разиграваше сцени от важните житейски уроци, които е получавал, с един или друг от аудиторията. В тази толкова интерактивна лекция нямаше човек, който да не съпреживее трудните моменти на срамежливия младеж, отказа за прием, който получава от почти всички университети, но и срещата му с Кал Пен и Барак Обама.

Като студент Сам Вагхар преодолява своята стеснителност и успешно създава контакти. Веднъж вижда бездомник и се заговаря с него. Мъжът му разказва за себе си и за това, че не се страхува да спре някого и да поиска помощ. От бездомника остава най-ценният за Сам урок – никога да не се притеснява да заговаря хората.

Скоро на младия човек му се налага да упражни наученото по време на конференция. Там той попада на Кал Пен (Kal Penn), актьор и държавен служител. Сам се приближава, представя му се и му разказва за организацията си. Започват да поддържат контакт, който след по-малко от година води до посещение в Белия дом и среща с Барак Обама. Всичко това му помага да започне да популяризира дейността си извън Щатите.

Сам сподели още за въпроса, който обича да използва и който може да бъде задаван винаги: „Как мога да Ви помогна?“

Младият човек също подчерта, че не е важно при срещите какво ще кажеш или направиш, защото хората ще го забравят. Това, което ще запомнят, е как ти си ги накарал да се чувстват.

В заключение американецът подчерта, че социалното предприемачество се състои в това да виждаш във всеки човек първо човешкото. Може би затова в лекцията си Сам подходи именно по този „човешки“, увлекателен начин.

Препоръчано:

Ако си изпуснал разговора със Сам, но искаш да разбереш повече, тази негова статия от блога на Huffington Post носи почти цялата информация, споделена на срещата.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *