Uncategorized

Language Cafe Plovdiv

Language Cafe Plovdiv – Drink`n`Дрънк

На 19 ноември се състоя поредната среща за упражняване на чужди езици в Пловдив, организирана от JCI Plovdiv[1. Местният клон на международната неправителствена организация Junior Chamber International, чиято дейност е насочена към младите, активни хора на възраст между 18 и 40 години.]. Под названието Language Cafe Plovdiv не си представяй няколко чужденци и българи, седнали на сладки приказки …

Language Cafe Plovdiv – Drink`n`Дрънк Read More »

Сам Вагхар и социалното предприемачество

Социалното предприемачество е сложно начинание. От една страна, то се нуждае от печалба, за да съществува, от друга, всяко решение, което се взема, се съобразява с влиянието, което то би оказало върху хората и живота им. Това разбрахме от Сам Вагхар, социален предприемач от САЩ. На 6 ноември в Hackafe Пловдив той проведе среща с ученици, студенти, представители на …

Сам Вагхар и социалното предприемачество Read More »